is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervulde wenschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

„Jawel mijnheer, alles wil ik er voor doen, als ik maar mag," {luisterde bij eindelijk.

„Welnu, mijn jongen, dan is 't goed. 'k Hoop, dat je eenmaal tot Gods eer en tot vreugde van je ouders dat heerlijk ambt moogt bekleeden.

Maar nu moeten we eens verder praten. Je zult dan in 't begin van Juli examen moeten doen voor 't gymnasium. Wat de gewone vakken betreft, daar zul je wel mee klaar komen, daar ben ik niet bang voor, maar je hebt, geloof ik, nog nooit iets aan* Fransch gedaan?"

„Neen mijnheer."

„Dat is leelijker. Want daar kun je onmogelijk in een half jaar mee klaar komen."

„Maar ik zal wel heel erg goed mijn best doen, mijnheer," stotterde Hein.

Mijnheer Voorman begon te lachen, terwijl hij vervolgde: „Ja, jongelief, dat wil ik heel graag gelooven, maar we kunnen geen ijzer met handen breken."

Dat viel Hein tegen. Hij had niet gedacht, dat er nog zooveel aan dat Fransch te doen zou zijn.

„Nu," zei mijnheer, „maak je nog maar niet zoo bang. We zullen wel zien. Doe maar goed je best. Kom, om te beginnen, 's Woensdags en 's Zaterdagsmiddags om twee uur bij me, gelijk met Piet Verheul. Dan geef ik jullie samen les voor't examen. En ja, voor dat Fransch, weet je wat, kom jij dan 's Maandags en Donderdagsavonds om zes uur alleen bij me. Dan zullen we zien, wat we daar nog aan doen.

Ga nu maar weer gauw naar je klas."

Na schooltijd spraken mijnheer Voorman en meester