is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit groot gevaar gered

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XL

De voqel is gevlogen.

De beide zusters van Gersau zagen niet zonder angst de komst der soldaten tegemoet. Uit de woorden van Herman hadden ze opgemaakt, dat ze zich elk oogenblik konden aanmelden.

Agneta had daarom reeds een plannetje gemaakt, opwelke wijze ze de soldaten een poosje zou ophouden, om daardoor aan Herman en haar broer een zoo groot mogelijken voorsprong te geven, voor 't geval de soldaten de vluchtelingen zouden willen vervolgen. Nu het plan tot ontvluchting eenmaal tot uitvoering was gekomen, wilde ze ook niets onbeproefd laten, om het slagen er van te bevorderen.

Maar de soldaten verschenen voorloopig niet, en toen een half uur om was, waren de vrouwen op he^ kasteel tamelijk gerustgesteld. De vluchtelingen hadden nu tijd genoeg gehad, om zich in veiligheid te brengen.

Eindelijk was een uur verstreken en nog had geen soldaat zich laten zien.

Een groot wonder was dat eigenlijk niet.