is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollandsche jongens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HO

krachtige slagen het troepje vóóruit kwam en al spoedig door Ploeg op de hielen werd gezeten. Maar ze hadden nog maar een betrekkelijk korten afstand gereden, toen ze al te vermoeid waren, om hun dollen vaart vol te houden. Achter hen kwamen Barendsen en Slijpers aanstuiven.

Barendsen het eerst. Hij maakte gebruik van de vertraging der voorsten en haalde hen in twee minuten in.

Slijpers er achter..,. hij deed geweldige, krachtige slagen en nam de leiding van den race..

Een eindje verder, verborgen tusschen eenig verdord riet aan het dijkje, lagen zeven jongens in hinderlaag.

„Opgepast, jongens," zei Dippers zacht, „daar komen ze."

En meteen sprong hij op, gevolgd door zijn makkers.

„Houd mekaar vast hoor, dan kan er niet één de baan passeeren!" riep hij.

In snellen vaart kwamen de rijders aanzetten.

De Zwarte Bende had de baan versperd, doordat de jongens elkander de hand reikten over de geheele breedte.

Daar schoten ineens de twee boerenknechts, die van den baancontroleur gehoord hadden waar de Zwarte Bende heengegaan was, uit de glooiing van den dijk, snelden op de jongens toe en sméten ze alle zeven van de baan in 't wit-bevroren gras.

Dippers kwam met de beenen omhoog in een geul terecht, Wouter lag languit tegen den dijk en de anderen waren er in schilderachtige houding omheen gegroepeerd.

Maar de schaatsenrijders konden ongestoord passeeren !

; „En nou vooruit! Marsch, de baan af! Apen van