is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek en Amerika, 1776-1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

que vs. puissiez prendre vos précautions. Je voudrois que ces Messieurs a Paris se hStassent un peu plus pour cette affaire, afin de couper de pareilles opérations de traverse par leur source."

William Lee begaf zich terstond na het teekenen van het geheime verdrag naar Parijs en zond van daaruit, dato 12 September, bericht van het gebeurde aan het Comité van Buitenlandsche Zaken te PhiladelphiaHij zou, zoo meldt de brief, ten spoedigste een afschrift van het verdrag opzenden, doch raadt in ieder geval aan, de grootst mogelijke geheimhouding te betrachten. Schr. is zich terdege bewust, dat de stad Amsterdam alléén niets vermag zonder de medewerking van de overige provinciën, waarin de Prins, de neef van Koning George III, een overwegenden invloed heeft. Eerst moeten de patriotten de meerderheid hebben in de Staten-Generaal, vóórdat er eenig wettig en bindend besluit genomen kan worden. Ook gevoelt Schr. zich in verlegenheid gebracht, daar hij geen volmacht heeft om een dergelijk tractaat af te sluiten en hij niet weet, op welke wijze hij het moet bekend maken aan hen, die er wel toe gerechtigd zijn (de driemannen te Parijs). Wij hebben reeds opgemerkt, dat Lee en Franklin geen vrienden waren!

William heeft echter over zijn verlegenheid weten heen te stappen en het tractaat toch aan Franklin en zijn beide ambtgenooten medegedeeld. Bij missive van 26 September, geteekend door alle drie de heeren, danken de Commissarissen hun landgenoot voor zijn ijver2). Doch tevens laten zij, in zorgvuldig gekozen woorden, doorschemeren, dat hij (William) op hun terrein gekomen is: „As Congress have intrusted to us the authority of treating with all the States of Europe, excepting such as have a particular commission designed by Congress to treat with them; and as no particular Commissioner has been appointed to treat with their High Mightinesses, we have already taken such measures as appeared to us suitable to accomplish so desirable a purpose, as a friendship between nations so circumstanced as to have it in their power to be extremely beneficial to each other in promoting their mutual prosperity. And we propose to continue our endeavors in every way consistent with the honor and interest of both".

») D. C. II, 308, 309. 2) D. C. I, 458, 459.