Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

een twintigste gedeelte der nalatenschap, met dien verstande dat het wordt ingekort tot zoodanig bedrag als noodig is om het overschot op f 10.000 te brengen.

Indien die waarde meer is dan f50.000, doch niet meer dan f 100.000, bedraagt het erfdeel van den Staat een tiende gedeelte der nalatenschap, met dien verstande dat het wordt ingekort tot zoodanig bedrag, als noodig is om het overschot op f47.500 te brengen.

Indien die waarde meer is dan f 100.000, doch niet meer dan f500.000, bedraagt het erfdeel van den Staat drie twintigste gedeelten der nalatenschap, met dien verstande dat het wordt ingekort tot zoodanig bedrag als noodig is, om het overschot op f90.000 te brengen.

Indien die waarde meer is dan f500.000, bedraagt het erfdeel van den Staat een vijfde gedeelte der nalatenschap, met dien verstande dat het wordt ingekort tot zoodanig bedrag als noodig is om het overschot op f 425.000 te brengen.

Art. 920 c. Wanneer de overledene noch wettige of natuurlijke nakomelingen, noch een echtgenoot, doch wel bloedverwanten in de opgaande linie en (of) broeders en zusters of nakomelingen van deze laatsten nalaat, bedraagt het erfdeel van den Staat, een vierde gedeelte der nalatenschap, met dien verstande dat het wordt ingekort tot zoodanig bedrag als noodig is om het overschot op f 5.000 te brengen.

Indien de waarde der nalatenschap, berekend overeenkomstig het bepaalde bij het eerste lid van art. 920 6, niet meer bedraagt dan f 5.000, verwerpt de Staat in het geval, bedoeld bij het eerste lid, de nalatenschap.

Art. 920 d. Wanneer de overledene noch wettige of natuurlijke nakomelingen, noch een echtgenoot, noch

Sluiten