is toegevoegd aan je favorieten.

Lijst van 1914: I. Particuliere ondernemingen in Nederlandsch-Indië op gronden door het gouvernement afgestaan in huur (voor landbouwdoeleinden) en erfpacht. - II. Landbouw-concessiën in de bezittingen buiten Java en Madoera. - III. Europeesche landbouw-ondernemingen (huurlanden) in de vorstenlanden op Java. - IV. Ondernemingen in Nederlandsch-Indië werkende op den grondslag van overeenkomsten met de inlandsche bevolking. - V. Specerijperken op Banda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

STAAT la. HUUR VOOR LANDBOïïWDOELEIKDEIT.

NAMENDER ^ § ^1

n. t • t ~ "F — Tijdstip waarop on^Sgen

Districten. ^® g > c het of der eeteplde

verhuurde per- | ondernemers en erkende S 5 contract eindigt. ,B ,

ceelen. administrateurs. if g c 8 ® producten.

Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden.

Makasser.

Lajang en To- ! Pangeran Abdul Radjak, 0. en [ 49 I 23 Jan. 1964. I padi enklappers, taka. ! a. (2).

(1) "Waar onderdeelen van een bouw voorkomen, is het cijfer afgerond.

(2) o. beteekent ondernemer, a. administrateur en h. huurder.

Landbouwstaten.

\