Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

414

REPERTORIUM

Mertijn Hermanssone zie Adriaen

Hugensoon. Michon, Johan neemt in 1570 de leverantie aan van hardsteen voor een sluis in Kruisland 230.

Middelburg hoe het gat, in 1630 in denhavendijkaldaargevallen, wordt gestopt 329, dichting met timmerwerk zou niet hebben gebaat 330, het inconveniëht bij dit werk wordt door een kloekmoedigen Fries verholpen 332, aanleg van een vingerling aldaar 332—334, 343, 352, wil Vlissingen en Veere door het leggen van een inlage buitendijken om alleen den koophandel te bezitten 395, 397, en zou ook gaarne inlagen leggen bij Rammekens 398.

Mijnsheerenland bedijkt door de Karthuizers bij Utrecht met overgroote kosten, en oorzaak hiervan 116, 401. Zie verder de Maas, Moerkerken (de heer van).

Mildong (bij Steenbergen) 68.

Moerkerken (de heer van) ontvangt in 1437 Mijnsheerenland ter bedijking, en wordt door deze genoegzaam geruineerd 116, 117, 401.

Moermont 347.

Moerstraten zie Kruisland.

Mortiere (ambachtsheerlijkheid op Walcheren) hoe men een aldaar in 1530 gevallen gat dicht 331.

Mulder, A. J. XXIII.

n

Namen 248.

Nassau 57, 68, 69, 82. Nassau, Engelbrecht van zie Engel- ! brecht van Nassau.

NlCOLAES EVERHARDI 161.

Nicolaes Nicolai, medebedijker van de Zijpe, leent het oor aan de voorslagen van een avonturier tot voltooiing van der. zeedijk 300. Zie verder 292.

Nieuwelandpolder (de — bij Steenbergen) 87,

Nieuw-Gastel bij de bedijking wordt de dijk te dicht bij de diepte en te | klein en te laag gelegd, zoodat het I land een paar jaar later vloeit en het herstel groote kosten vergt XXX, '

54, 55, lijdt grooten overlast door het van Rukven afkomende heidewater 94, 95, het ware verkieselijker geweest het in twee gedeelten te bedijken 196. Zie verder 97 en Heer Jansland, Hildernisse.

Nmuwland (bij Strijen) bedijkt in 1484, met zeer groote kosten 119, 402, de ingelanden geven voor het dijksonderhoud meestentijds geld op de opbrengst toe 402.

Njbuw-Vosmeer hoe men aldaar in 1570 een vingerling aanlegt 367.

Noord-Beveland waardoor het in 1530 verloren gaat 289, groote misslagen aldaar be„aan bij het dichten van gaten 338, legende omtrent de geringe wijdte oudtijds van het water tusschen dit eiland en Schouwen 393. Zie verder 398.

Noord-Brabant waarom de slikken aldaar spoediger begroeien dan die in de Zeeuwsche zeegaten XXVI, XXVII. Zie verder XXXII.

Noord-Holland XXXI, LI.

Noordland (het—bij Bergen op Zoom) de kracht der wintervloeden blijkt er bij het stoppen van een gat met een berm 375.

Noord watering (de — op Walcheren) 396.

O.

Oomken van Brussel behoort in 1651 met Lucas van Schildere en Jan van Schorel tot de voornaamste bedijkers van de Zijpe 299.

Oosterhout zie 's Gravenmoer, SintCatharinendaal.

Oosterschelde 398.

Oostwatering (de — op Walcheren) 396.

Oostwatering (de — op Zuid-Beveland) zie Yerseke. Oranje 98.

Orisant 398. Zie verder Wouter van Heemskerk.

Ossendrecht men heeft er een gat overtimmerd 330. Zie verder Hildernisse.

Oudelandpolder (de — bij Steenbergen) 87.

Sluiten