is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

De escorte zelve, te paard en gewapend, welke escorte geformeert wierd, door Dirk Wouter Hofman, Cornet. Jacobus de Wet Jacobusz, corporaal. Christoffel Albertijn . Alewijn Petrus Burgers 1 Francois du Plessies I Daniël Bosman ( Dragonrjers.

Jacobus van Aarden 1 Francois Roos i Jan Hendrik Olivier en | Anthonij Fik Lambertsz: )

Een jager en twee raportgangers meed te paard en gewapend. Voorts eenige handpaarden, behalven een wagen en rijdpaarden van capitein Gordon.

Van de Hexe rivier na de Queek valley. Wy trocken kort daar aan langs een weg de Candauw genaamt; dewelke tusschen de Hexe riviers bergen doorlopende, door haare verscheidene draayen ensteyltens vier uuren lang en ongemakkelijk viel: toen wy daar na een minder ongemakkelyken weg, nog ruym een en een half uur doorgereyst waren, quamen wy aan de Straat, zijnde een cloof tusschen twee niet zeer hoge bergen, en de Straat genaamd, om dat dezelve op eene byna evenwydige breete van ses a seven roeden, tusschen deeze bergen zonder eenige hoogtens doorloopt: deeze cloof of Straat hield een groot quartier uurs aan; by het eindigen van dezelve passeerden wy de plaats van Gideon Joubert, meede de Straat genaamd, en na nog ruym een uur reisens, legerden wy ons 's namiddags ten half twee uuren in 't veld, aan de voet van een der Caro bergen daar de Touwsrivier voor by stroomd: Wy vonden ons nu in het begin van 't Caro $ of Droogveld daar onsen weg door liep, en hadden tot hier toe onder weeg, 't veld meest met canna-renosser- en andere bosjes begroeyt gezien. Heeden stond de termometer na de schaal van Farenheyt in den vroegen morgen ter plaatse daar wy aftrocken op 43 g^den en rees in den namiddag daar wy ons verblijf namen tot 79 graden. Wy trocken

Donderdag den 10de do. met helder zonneschijn weêr en een westlijk lugje 's morgens ten half agt uuren weder voort, hadden, daar wy afgingen 't Touws gebergte ter regterhand van ons, en hielden

1)' Nog de Karroo gebeten.