is toegevoegd aan uw favorieten.

De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

De afbeeldinghe vande Cust van Sumatra, ende d'Eylanden gheleghen inde Straet van Sunda28).

Achter uyt, te weten n. w. ende w. laghen diversche ende al hooghe landen, ende seylden langhs tlandt henen verscheyden een mijl, om tusschen i. ende 2. eylanden door te gheraken.

Afbeeldinghe vande Custe van Sumatra.

Dysich verscheyden 4. mylen, schynende vast landt des avonts metter Sonnen onderganck.

Dit hoort hier boven aen.

Een Eylandt een half mijl groot.

Dit aldus ghesien opten II. Iunij, smorghens int rysen der Sonnen.

28) Zie omtrent deze landverkenningen de daarover handelende Bijlage hierachter. Van de beide panorama's op p. 60—61, is het eerste genomen uit een punt benoorden Legoendi. het laatste uit een punt beoosten Sëbësi.

De pagineering van 't origineele boek is hier foutief; H3 en H4 zijn gepagineerd 23 en 24; volgt blad J zonder paginatuur, en J2 als 25. Door deze fout — of was het een rectificatie? — is echter de fout In het begin toen Kaart I als blad 4 werd geteld, weer hersteld. Aldus is inderdaad 25 ook blad 25; enzoovoort.