Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Wormser. Het leven van Van Velzen brengt ons veel verder in de tijdrekening, tot in de Doleantie, en verbreedt bovendien den gezichtskring.

Na Van Velzen Brummelkamp, die veel meer dan een der reeds genoemde mannen (Wormser uitgezonderd) in aanraking kwam met Christenen buiten zijn eigen kerkgemeenschap (Réveil, Christelijke Vrienden, Evangelische Alliantie enz.). En dus — daar Brummelkamp in 1888 overleed en Van Velzen in 1895 — de volle lengte van den gezegenden stroom; zonder dat ik in eindelooze herhalingen behoef te vervallen.

Meer plaatselijk is de arbeid van Gezelle Meerburg, het irenisch element inde Afscheiding, en van Budding, den Einspanner. Het leven van Bosch bedoelt voornamelijk de schisma's in het noorden van Overijsel. En mevrouw Zeelt mag niet ontbreken als type uit dien tijd van „een geliefde zuster, die veel gearbeid heeft in den Heere".

Eindelijk: door deze keus bereik ik ook voor de plaatselijke gebeurtenissen het geheele land; door Van Raalte Overijsel en Gelderland ; door Scholte Noord-Braband, Utrecht en Noord-Holland; door de Cock Overijsel, Drenthe en Groningen; door Van Velzen Friesland en Amsterdam; door Brummelkamp Gelderland en Zuid-Holland; door Gezelle Meerburg Noord-Braband; door Budding Zeeland.

Van hetgeen de Verslagen en Handelingen der Synoden en dergelijke vergaderingen belangrijks bevatten, zal op die wijze wel weinig of niets onvermeld blijven.

Wellicht is deze wijze van werken door mijne toelichting nog niet in de oogen van allen gerechtvaardigd : maar men zal allicht toestemmen dat ze niet geheel onverdedigbaar is en ook haar recht van bestaan heeft.

Sluiten