Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500

Rutgerus Boschais, notaris, 435 no. 1. Ruert Jans zoon 68 no. 58; 87 no. 143. Ruven (Ave Jans weduwe van) 262 no. 212.

Ruven (Mr. Hughe van), pater van St. Elisabeth, 31 no. 72; 32 no. 75; 198 no. 81, 82; 385 no. 1; 386 no. 3.

8.

Salins (heer van) 228 no. 60.

Zas (Mr. Heynrick), kanunnik, 267 no.

228,229; 320 no. 129; 321 no. 130. Schagerkogge 61 no. 27. Scaldia (Hugo de), pastoor van den Haag,

184 no. 8*. Scalckert 94 no. 171. Scalkert. (Jan Jans zoon) 67 no. 55; 68

no. 57.

Scalkert (Kathrijn, echtgenoote van Jan)

68 no. 57. Scermer (Mr. Dirc de) 344 no. 17. Scheveningen 406 no. 52. Scheveningen (kerkmeesters te) 366 no.

121.

Scheveningen (Heilige-Geestmeesters te

366 no. 121. Scheveningen (hoekmakers te) 241 no.

121.

Sceveninge (Jan Wouters zoon van) 304 no. 62.

Scheveninge (Griet van) 407 no. 57. Schiedam (het klooster van St. Ursula

en de elfduizend maagden te) 105. Schieland (landmeters van) 176 no. 6. Scilder (Clais) 58 no. 15. Schilperoert (Gherrit Lambrechts zoon),

ontvanger, 379 III. Schilperoort (Robbrecht Pieters zoon),

126 no. 17. Scylpoerde (Willem Willems zoon van),

191 no. 47. Scinkel (Clarisse Jacobs dochter) 341

no. 6.

Schipluiden 176 no. 6; 272 no. 249; 323 no. 141.

Schipluiden (korenmolen te) 99 no. 192.

Scivelaer (Jan) 344 no. 19.

Scody (Florys) 16 no. 1.

Schoelte (Jan), schepen te Antwerpen,

193 no. 55*. Scoemaecker (Heynrich Heynricx zoon)

143 no. 94. Schoonhoven (prior van St. Michiel in

den Hem bij) 277 no. 271*. Schoonhovius (Gherardus Melantius) 207

no. 11.

Scorenburch (Jan van), minister-generaal van de 3de orde van St. Franciscus, 43 ho. 133.

Schoten (IJsbrant van), burgemeeste.1 van Haarlem, 18 no. 11*; 231 no. 74*.

Scoten (Jan van),' priester, 231 no. 747.

Scoten (Johannes Alardus' zoon de),

priester, 428 no. 148. Scouten (Philips Wülems zoon) 424 no.

132.

Scouten (Claes Jans zoon) 227 no. 54; 237

no. 97; 304 no. 58*. Schouten (Mr. Sebastianus), priester, 138

no. 70, 71; 139 no. 73. Scouten (Wülem), kanunnik, 431 no. 160. Scouten (Wülem Jans zoon) ,waard in

Engeland, schepen van den Haag; 87 ■na 142; 89 no. 150*; 90 na 153*; 91

no. 156*; 92 no. 161; 94 na 166*; 156

no. 8, 10.

Scouwe, procurator van Bethanië, 248 no. 152.

Screier (Gheertruyd) 358 no. 86. Scuren (Gheryt van) 190 no. 40. Sebastiaen van Sombergen, leesmeester

der Karmelieters te Haarlem, 278 no.277. Sebastianus Schouten, priester, 138 na

70, 71; 139 no. 73. Sebastiaen Adriaens zoon 101 no. 201,202. Segwairt (Adam van) 43 no. 133. Sel (Dirc Pieters zoon) 356 no. 76. Sel (Pieter) 356 no. 76. Servaes Dircx zoon 410 no. 67. Zybrant Bertolmees' zoon 124 no. 8; 411

no. 72.

Zybrant Jacops zoon 240 no. 115; 248 no. 153.

Zybrant Roeien zoon 198 no. 83;. 199 no. 87.

Zyburch Lubbrant Allaerts zoons weduwe

170 no. 19. Symon Boenacker, schepen van Amsterdam, 265 no. 220. Symon van der Does, schepen van den

Haag, 43 no. 1133, 134 ; 44, no. 137;

46 no. 146; 101 no. 200; 141 no. 87*;

142 no. 88, 90; 143 no. 93, 94* 95*;

162 no. 5*. Symon met Eenen Oge 72 no. 76. Symon Loef, schepen van Delft, 248 no.

153.

Symon Longin 200 no. 92.

Symoen Vaer 399 no. 18.

Symon Zael, priester, 411 no. 73.

Symon Aernts zoon, schepen van Delft. 227 no. 53.

Symon Bertholomees' zoon, schepen van 's-Gravenzande, 294 no. 15.

Symon Dammaes' zoon, schepen van Delft, 246 no. 145.

Symon Dircx zoon, schepen van 's-Gravenzande, 239 no. 109; 304 no. 61*; 305 no. 65; 363 no. 111; 365 no. 116*; kerkmeester 308 no. 79.

Symon Diricx zoon, pater van St. Agnes,

' 275 no. 266.

Symon Dirx Jans zoon 322 no. 135. Symon Doeden zoon 220 no. 14. Symon Gijsbertus' zoon 253 no. 175.

Sluiten