is toegevoegd aan uw favorieten.

Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes, (1909-1910)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XVII.

Petrografie van Midden Celebes.

MICROSCOPISCH ONDERZOEK VAN DE GESTEENTEN DER MIDDEN-CELEBES-VERZAMELING VAN E. C. ABENDANON

DOOR

Dr. W. F. GISOLF, m. i.

Platen V—XXV.

Inleiding.

Toen in November 1914 door den heer E. C. Abendanon mijne medewerking tot de beschrijving van enkele der door hem op zijne expeditie in Midden Celebes verzamelde gesteenten werd ingeroepen, heb ik volgaarne die uitnoodiging aanvaard. Dit had tot gevolg, dat in October 1915 de heer Abendanon mij vereerde met de opdracht, zijne geheele gesteentencollectie te bewerken. Voordat ik tot de definitieve beschrijving overging, werd daartoe door mij al het materiaal gegroepeerd en gerangschikt. Dat bij die nieuwe groepeering vele nieuwe feiten aan het licht gebracht werden en vele gesteenten in hun onderling verband konden worden beschouwd en daarom anders betiteld moesten worden dan bij het eerste onderzoek gebeurd is (en naar welk onderzoek de namen in de eerste twee deelen van dit werk gegeven zijn), behoeft nauwelijks betoog.

Het is gebleken, dat Midden Celebes een waar Museum vormt op het gebied der petrografie ; een nauwkeurig en uitgebreid veldonderzoek, gevolgd door microscopische en chemische analyses, zal zonder