Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1371

Beschrijving van 23 en 241, zandsteen; zie b. 1370. Monster 23 is fijnkorrelig en troebelbruingeel.

Scherpkantige, unduleus uitdoovende kwartskorrels in een troebelbruingeel, soms donkerbruin chalcedoonachtig cement.

Monster 241 gelijkt microscopisch op 23.

Beschrijving van 41, zandsteen; zie b. 1370. 1 Dit gesteente gelijkt macroscopisch en microscopisch volkomen op 19; alleen schijnt het na zijne vorming als zandsteen nog weer aan druk onderworpen te zijn geweest; sommige stukken zijn nam. op zoodanige wijze verbroken en weer gekit door het cement, dat een andere verklaringswijze onmogelijk schijnt. Alle korrels vertoonen in groote mate unduleuze uitdooving. Het cement is hier en daar zwart ondoorzichtig.

Beschrijving van 1 o 3, arkose-zandsteen; zie b. 1370. Het handstuk is groengrijs en fijnkorrelig.

O. h. m. bestaat het uit scherpkantige kwarts- en plagioklaaskorrels in een chalcedoonachtig cement, met chloriet of ontkleurde biotiet en • talrijke epidodtkorrels. Het gesteente lijkt op een arkose, gevormd niet ver van de plaats van het oorspronkelijke gesteente.

Beschrijving van 183, zandsteen; zie b. 1370. ■ Fijnkorrelig, troebelbruingeel.

O. h. m. scherpkantige kwartskorrels, een enkel veldspaatkorreltje en chloriet en ontkleurde biotiet in een zeer fijnkorrelig haast kryptokristallijn cement. Unduleuze uitdooving is aanwezig, doch niet in sterke mate.

Beschrijving van 194, arkose-zandsteen; zie b. 1370. Fijnkorrelig en grijsblauw.

O. h. m. in overmaat scherpkantige fragmenten van oligoklaas tot albiet en orthoklaas, slechts een enkel fragmentje van kwarts, voorts ^^opeenhoopingen, welke door hun vorm aan biotiet herinneren, het een en ander in een lichtgeelkleurig, zeer fijnkorrelig kit van misschien kwarts.

Beschrijving van 198, kalkzandsteen; zie b. 1370.

Caverneus en troebelzwart.

O. h. m. scherpkantige kwartsstukken in een aan calciet zeer rijk fijnkorrelig cement; ^^opeenhoopingen ; sommige stukken herinneren aan een effusiefgesteente en aan kiezellei. Een holte is met zeoliet gevuld. Enkele kwartskorrels dooven unduleus uit.

Beschrijving van 338, zandsteen; zie b. 1370.

Sluiten