is toegevoegd aan je favorieten.

Inventaris der verzameling kaarten, berustende in het Algemeen Rijksarchief

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door wien en

herkomst

UT wanneer

No. B E S C H R IJ VIN G. vervaardigd en der aanmerkingen.

KAARTEN.

uitgegeven.

533 „Plan van het militaire eta- „Gecopieert bij de

blissement te Próbolingo met Directie van fortinde nieuwe geprojecteerde caticn in December gebouwen." 1825 door Hermes

Groot 31—45 cM. 2e teekenaar."

Schaal + 1 : 440.

Teekening.

534 „Kaart van de residentie Bae- „Uit onderschei- Aanwin-

zóekie." dene schetzen meet sten 1876,

Groot 105—143 cM. kundig tezaamge- Verzame-

Schaal + 1 : 122.400. bragt en nagemeten ling

Teekening. door en onder de Schnei-

directie van den ther.

resident P. Lange-

wagen 1825."

535 „Schets van een gedeelte van „Bijlaag behorende

de onderafdeelingBazoekie." bij de missive aan Z. Groot 37—54 cM. E.den Secretaris van

Schaal + 1 :15.696. Staat Gouv. Gen.

Teekening. in dato 1 Augustus

1825 n° 403."

536 „Kaart van de hoofdplaats „Getekend door

Bzoekie, residentie Bzoekie." W. H. Bernhoff ad. Groot 33—45 cM. landmeter." Schaal + 1 : 5.136. Gekleurde teekening.

537 „Kaart van de hoofdplaats „Bijlaag behorende

Bazoekie,residentieBazoeki." bij de missive aan

Groot 37—53 cM. Zijne Excellentie

Schaal + 1 : 5.136. den Secretaris van

Teekening. Staat Gouv. Gene¬

raal in dato 1 Aug. 1825 n° 403."

538 Kaart van de hoofdnegorij 19e eeuw.

Panaroekan, residentie Ba-

zoekie." Groot 33—43 cM. Schaal + 1 : 4.800. Gekleurde teekening.

539 „Kaart van de stapelplaats Be- „Getekend door

doelang, residentie Bzoekie." W. H. Bernhoff adGroot 34—46 cM. sistent landmeter." Schaal 1 : 4.800. 19e eeuw. Gekleurde teekening.