is toegevoegd aan je favorieten.

Rome onder Clemens VIII (Aldobrandini) 1592-1605

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich aan dit edel beroep gewijd had, als nog wel onder de wanhopig arme bevolking van het wildste gedeelte der Romeinsche Campagna voorkomt.

Te Cisterna, aan de oude Via Appia, waren de hoofdkwartieren van Virginio della Mentana, een bandiet, die nog zou staan naar de faam van den: „laatste der condottieri".

Dit als een klein stukje voorgeschiedenis van de troonsbestijging van paus ClemenssVin, met wiens regeering dit boek zich zal bezighouden.

Hij dan was geboortig «it de Florentijnsche familie der Aldobrandini's, terwijl zijn wieg gestaan had in een Uthrrtadje aan de Adriatische Zee: Fano>*waar zijn vader den post van gouverneur vervulde. Nog wordt daar een huis als de eigenlijke geboorteplaats van den latexen paus getoond, maar het wordt doof^een inschrift geboekstaafd en ik moet bekennen, dat ik het vondJopthet enkel gezag van een tirnnwrman en een smid, die voor de authenticiteit wilden Instaan.

Nog zeer jong werd Ippolito Aldobrandini, de latere Clemens VIII, naar Rome gestuurd en kreeg daar van Sintus V de plaats van: „eédttaur der Rota", steeg tot prefect der Snpplieken en werd met den titel van kardinaal van San Pancrazio naar Polen gestuurd om vrede te stichten tusschen Sigismund en Maxinuliaan eene zending dié hij met succes volvoerde, als op een der basreliëfs aan het grafmonnment van Sixtus V in de kerk Santa Maria Maggiore in Rome afgebeeld is.

Daarna nam hij, in Rome terug, de plaats van-Groot Pemtentiaris in en was met eenstemmigheid tot paus verkozen op den z8sten Januari 1592. ZiU* verkiezing werd met groote sympathie begroet door kardinaal Montalto, die gaarne een protégé van zijn oom den pauselijken troon na dezen zag bestijgen. Minder moet het aan kardinaal San Severino bevallen hebben, die voor zich zelf op de opvolging gerekend had en wiens haar, van de teleurstelling in één maand volkomen grijs werd.

In Florence begroette men de verkiezing van een paus van Toskaansche afkomst met groote vreugde en er werden zelfs triomfbogen langs de poëtische straten der stad opgericht De groothertog van Toskane: Ferdinand, die zelf nog onder Sixtus V kardinaal was geweest, Kostte vijftig jongelui met meuwe costuums uit die zij zouden dragen bij het: „Possesso" (de plechtige in-