is toegevoegd aan je favorieten.

Rome onder Clemens VIII (Aldobrandini) 1592-1605

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit belooft geen romantische wandeling te worden in den gewonen zin. Wij moeten op onze hoede zijn voor deuren die plotseling nog eens zouden kunnen opengaan met een spleet voor een paar donkere figuren; we voelen dat in de lucht, die bezwangerd is met verdrukten en donkeren hartstocht...

Het is alsof we de sbinen uit den tijd van Clemens VIII uit een van de zijtoegangen zien komen, in den toovercirkel van den: „Monte de' Cenci", om onder onze oogen de kinderen van Francesco Cenci mee te sleuren ...

Ter wille van ben, die zich niet recht de feiten herinneren, die de Cenci-tragedie samenstellen, zooals die in de meeste landen lang voor onzen tijd verspreid is, voeg ik hier een verhaal in zooals de tegenwoordige Romeinen het hun zouden doen. Daarna zal ik tot de historische kern komen, voorzoover wij die kunnen naspeuren.

Gewoonlijk denkt men zich nu eenmaal Beatrice Cenci als eene martelares, slachtoffer eener gerechtelijke dwaling. Haar verschrikkelijk lot wordt dan nog meewariger gemaakt door de beschrijving van haar buitengewone schoonheid, prachtig karakter en overvloed van deugden. Met deze noties al lang in zijn hoofd, snelt de toerist in Rome naar de Barberini-verzameling om een traan te spillen voor een schilderij met een vrouwenkop, door Guido Reni (?), dat door toedoen van een diep gewortelde overlevering niemand anders dan Beatrice Cenci zou kunnen voorstellen!

Maar laat het niet in uw brein opkomen om zoo'n echten: „Romano di Roma" met betweterige verhalen omtrent de geschiedenis van zijn stad lastig te vallen! Hij is immers zoo dikwijls in den Engelsburg geweest, heeft daar met zijn eigen oogen de: „cel van de mooie Cenci" (la bella Cenci is een standaard-uitdrukking) gezien en bovendien, als meest indrukwekkend bewijs, heeft hij thuis aan zijn muur hangen eene oleographie voorstellende: „Guido Reni die het portret van Beatrice Cenci schildert in de gevangenis". Voor de volksverbeelding is een plaat even authentiek, en meer zoo, als het gedrukte woord.. . Ook heeft hrj de heele tragedie gelezen in een van die curieuse volksboekjes, die haast niets kosten, in Florence gedrukt worden en die de heele Folklore van Italië bevatten van Karei den Groote en zijne Paladijnen tot Garibaldi.

10*