is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eveneens verkoopt men er opgezette colibrietjes, in het Portugeesch beija-flör (bloemenkusser) genoemd. Heeft men hiervan eenige exemplaren als reisherinnering meegenomen, en een paar kistjes sigaren gekocht, dan is men ook meestal reeds volkomen bereid om Bahia weer te verlaten.

Het voornaamste product van den staat Bahia is de tabak, die in verschillende zones rondom de hoofdstad groeit. Reeds ten tijde van de ontdekking bleken de Braziliaansche Indianen opgerolde tabaksblaren te rooken; en de tabakscultuur rondom Bahia is bijna zoo oud als de stad zelve. De humusrijke en vochtige kleibodem van den staat is bijzonder voor deze cultuur geschikt, doch brengt hoofdzakelijk sterk nicotinehoudende tabak voort. Toch wordt het land nog belangrijk bemest; de zaailingen worden met grooten zorg op de tabaksvelden uitgepoot, waarna voortdurend gewied moet worden. Aan de behandeling van het rijpe product valt nog veel te verbeteren, en in elk geval staat Bahia hierin verre ten achter bij Deli en Cuba, vooral wat opleveren van prima dekblad betreft. Voor de fijnste Bahia-sigaren wordt dan ook buitenlandsch dekblad geïmporteerd, en het is geen uilen naar Athene dragen, wanneer Deli-tabak te Bahia wordt aangevoerd.

Behalve de plantage-tabak in de bijzondere landbouwcentra (zooals Cruz das Almas, Cachoeira, Santo Antonio de Jesus e. a.) komt er nog veel te hooi en te gras verbouwde tabak uit de binnenlanden, fumo da matta (tabak uit de wildernis) genaamd.

De uitvoer van Bahia-tabak richtte zich vroeger vooral op Hamburg, Bremen en Amsterdam; in de laatste tijden is Holland een steeds grootere plaats in de statistiek gaan innemen, eninkoopers der grootste tabakshuizen van Amsterdam zijn te Bahia gevestigd. Echter bhjft ook een aanzienlijk deel van Bahia's productie in het land zelf, waar er de bekende zware en sterk nicotine-houdende sigaren van gemaakt worden. De grootste en beste fabrieken, meestal onder Duitsche leiding, hggen in de omstreken van Bahia zelf, aan den overkant van de baai. Bekend zijn de sigaren van Dannemann (A bella Cubana, Cosmos, Perhtos etc.) te Sao Felix. Verder die van Suercbeck (Hollandezes, Brazil) te Maragogipe en van Stender, Costa, Ferreira e Penna e. a. in bovengenoemde plaatsen en in Cachoeira en Cruz das Almas. Doch ondanks den overvloed zijn de Bahia-sigaren altijd tame- ,