is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet door groote en hooge gebouwen, noch door citydrukte verkregen wordt, een cachet, dat aan steden als Berlijn, Rotterdam of Chicago steeds onthouden zal bhjven, doch dat men terugvindt in menige kleinere plaats als den Haag of Arnhem. Het is die moeilijk in woorden weer te geven atmosfeer van rustige deftigheid, van nette burgers, — ja, daar heb ik het goede woord: Montevideo is een nette stad, met nette menschén en nétte gewoonten.

Het valt den bezoeker terstond op hoe keurig het straatpubliek gekleed is, en toch zonder dat men den indruk krijgt, dat men zich over-soigneert, zooals in de „society" van Buenos Aires of Rio vaak voorkomt. Des namiddags omstreeks 4—5 uur drentelt een menschenmenigte van beschaafde manieren, onberispelijke dames en heeren, door de voornaamste straten van Montevideo; alles gaat zeer bedaard toe, zonder die herrie, die menige andere stad kenmerkt.

Die aangename indruk wordt bevestigd wanneer men door de stadsparken en lanen wandelt: overal die Haagsche orde en rust.

Montevideo bezit als stad weinig in het oog springende bijzonderheden. In het centrum hggen een paar zeer ruime pleinen met plantsoen in het midden en een bebouwing, die nog op vele gedeelten aan den ouden tijd doet denken, met lage, langgerekte huizen van ééne verdieping. De Plaza Constitución en de Plaza Independencia zijn de voornaamste. Voor het overige bestaat de stad uit een rechthoekig net van breede straten, waarvan die gedeelten, welke tusschen de pleinen liggen, het levendigste zijn, en 's middags zeer vol loopen. Hier bevinden zich ook de voornaamste hotels en restaurants, die zeer geriefelijk zijn, en op bijna Europeeschen voet staan; vooral de keuken is te Montevideo uitstekend, en het Gran Hotel Lanata aan de levendige Calla Sarandi heeft onder ervaren reizigers een bijzondere reputatie.

Een der aardigste kiekjes van Montevideo is het gezicht op den Cerro, den heuvel, die de stad aan haren naam van „ik zie den berg" geholpen heeft; het is een molshoop van geringe hoogte, doch doordat dit heuveltj e door een wit fort bekroond is, en als eenige terreinverheffing uit een volmaakt vlakke kustlijn omhoogrijst, valt de Cerro bijzonder in het oog, vooral bij het binnenvarenvan de haven. De stad zelf hgt echter opeenigen af stand van den Cerro, met de kom van de baai er tusschen; over het algemeen breidt Montevideo zich ook verder in de andere richting uit, meer naar de open zee toe.