is toegevoegd aan je favorieten.

De wet tot verruiming van het plaatselijk belastinggebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Na aftrek voor I

I noodzakelijk I ' /o 100 opcenten

INKOMEN. levensonder- van het belast- Totaal. | Percentage. | houd van baar bedrag. op de R- L B'

ƒ800,— I

" " ' i

ƒ 1000- ƒ 200-/ 14—ƒ 2,50 / 16,50 1.65

„ 2000-» 1200,-,, 84-» 1650» 100,50 5-

„ 5000,— » 4200,— » 294,— » 71,50» 365,50 7.31

„ 10000,-. 9200-» 644-» 179-„ 823 - 8.23

„ 20000— „ 19200— „ 1344,— » 454— » 1798— 8.99

„ 50000—„ 49200—» 3444—„ 1879 —L 5323— 10.64

„ 100000- „ 99200— » 6944— ,, 5479—„ 12423 — 12.42

„200000—„199200—» 13944,— L 12979 —1„ 26923 —| 13.46

I I

Na aftrek voor | ! noodzakelijk /o 30 opcenten

INKOMEN. levensonder- van het belast- Totaal. Percentage. | houd van baar bedrag. °P de R" B"

[ 'm>- | 1 1

ƒ 1000,- / 200,-^ 20,-/ 1.50 ƒ 21,50 2.15

» 2000—» 1200 — |» 120,— » 9,90» 129,90 6.49

„ 5000 — „ 4200 — L 420 — L 42,90 L 462,90 9.25

„10000,— » 9200,— » 920—„ 107,40 » 1027,40 10.27

„ 20000— „ 19200— » 1920 — L 270,40 ,, 2190,40 10.95

„ 50000— „ 49200— » 4920,— ,, 1127,40 » 6047,40 12.—

„ 100000— „ 99200— » 9920,— » 3287.40 L 13207,40 13.20

„200000—„199200—» 19920—„ 7787,40 L 27707,40 13.85

j Na aftrek voor j

j noodzakelijk I /o 60 opcenten

INKOMEN. ! levensonder- van het belast- ( Totaal. Percentage. ! houd van baar bedrag. 'op de R" L B> I

ƒ 800— j I

ƒ 1000-1/ 200-If 20 —3,-1/ 23- 2.3

„ 2000,— » 1200 —|» 120 —L 19,80 L 139,80 6.99

„ 5000 — L 4200—„ 420,— ,, 85,80 » 505,80 10.11

10000—„ 9200—„ 920,— » 214,80,, 1134,80 11.34

„ 20000—„ 19200—» 1920—,, 544,80 » 2464,80 12.32

„ 50000 —j» 49200—,, 4920—,, 2254,80 » 7174,80 14.35

„ 100000 — L 99200— „ 9920,— ,, 6574,80 „ 16494,80 16.49

„ 200000 — L, 199200 — „ 19920,— ,, 15574,80 » 35494,80 17.75