is toegevoegd aan je favorieten.

Dageraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE TOONEEL DE VORIGEN WOLF REUS PIOEN

PIOEN

.... Is Lukas hier?

LUKAS (angstig)

Hië9*zit ik, kameraad. REUS

Goeiênavond saam.

WOLF

We zagen licht nog branden door het raam. REUS

En komen hier.... PIOEN (driftig)

Lukas, het gaat zoo nietl

WOLF

Stil nou, Pioen, ik doe het woord.... PIOEN (norsch)

.... Doe 't dan, Maar vlug! 't Heeft me weken al gekroptl Ik heb geen visschenbloed.... REUS

.... Ik net zoo min! Als men je ziet, dan ben je al weer weg, Jij glipt ons telkens door de vingers heen! Nou komen we.... WOLF

Reus, ik als oudste spreek

PIOEN

Jij spreekt! Jij spreekt! Doe open dan je mond!

WOLF

Als we zoo laat nog klauteren op den berg, Vanavond, terwijl het morgen Zondag is, Dan zit de gal ons dwars, dan spant het, Luuk. LUKAS

Neemt plaats. Blijf zoo niet staan

PIOEN

Ik dank jou, man! Niet voor ik weet wat of jouw antwoord is....