is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moers (Willem Claes' zoon) 167 no. 4. Moyenkint (Jan), priester, 82 no. 119; 414

no. 85; 419 no. 105; 427 no. 148. Moygen (Ariaen Dirc zoon) 67 no. 51. Moelnaer (Willaem) 348 no. 37*; 374 no.

157.

Molle (Jan) 60 no. 24.

Monster 16 no. 3; 17 no. 4; 59 no. 16, 20;

80no. 110; 96 no. 178; 100 no. 194; 146

no. 106; 156 no. 8; 186 no. 17; 187 no.

24,^5,26; 188 no. 32; 190no. 40,41,43,

44, 47; 193 no. 57; 58; 194, no. 61,62;

195 no. 65,66,68; 196 no. 69,70, 72,73,

74; 198 no. 79, 80; 199 no. 83; 202 no.

102; 220 no. 14; 221 no. 24; 234 no. 85;

240 no. 116, 117; 248 no. 151; 252 no.

173; 266 no. 225*; 271 no. 244; 274 no.

258; 297 no. 26; 298 no. 30; 299 no. 37;

300 no. 39; 306 nol 64; 307 no. 75; 308

79; 411 no. 74. Monster (schout van) 19 no. 15; 21 no. 26;

81 no. 113; 190 no. 40; 191 no. 44; 196

no. 73; 201 no. 97; 234 no. 83; 240 no.

117; 243 no. 132; 246 no. 143*; 433 no.

173.

Monster (schout en gerecht van) 201 no. 97, 233 no. 83.

Monster (schepenen van) 67 no. 51; 69 no. 50, 64; 70 no. 65, 66; 96 no. 178»; 97 no. 184; 185 no. 15,16; 193 no. 56*; 194 no. 61, 62, 63; 195 no. 66, 68; 197 no. 79*; 198 no. 80, 83*; 199 no. 87*; 202 no. 102; 249 no. 156; 252 no. 173; 262 no. 209; 266 no. 223; 269 no. 235*; 307 no. 75*; 310 no. 85; 322 no. 135*, 137*. 347 no. 33; 412 no. 74; 424 no. 131; 432 no. 165.

Monster (bode van) 246 no. 143. Monster (parochie van) 152; 233 no. 83. Monster (pastoor van) 184 no. 9; 185 no. 14.

Monster (kerk te) 207 no. 6. Monster (koeter te) 196 no. 69. Monster (vioariën te) 184 no. 9, 10. Monster (Heilig-Kruisgilde te) 310 no. 85.

Monster (notaris te) 146 no. 106; 198 no. 81.

Monster (klerk te) 266 no. 223. Monster (de Baerdemaker te) 240 no. 113. Monster (Banweg te) 69 no. 60; 70 no. 66. Monster (de Bomade te) 224 no. 38; 240

no. 113; 245 no. 140; 266 no. 223. Monster (de Gantel te) 183 no. 3; 188 no.

31; 222 no. 26; 223 no. 36; 224 no. 37;

230 no. 69; 243 no. 132; 256 no. 185; . 262 no. 209; 426 no. 143. Monster (de Kleine Gantel te) 222 no. 26;

223 no. 36; 224 no. 37; 243 no. 132; 256

no. 185; 262 no. 209. . Monster (de Gantelkamp te) 243 no. 131;

246 no. 143; 248 no. 150. Monster (de Groten Kamp te) 191 no. 46.

Monster (Heinric Aerntszoons laan te) 18

no. 10; 19 no. 15, 16. Monster (de Hoolslöot te) 321 no. 132. Monster (de Hoelre wetering te) 188 no.31. Monster (de Liesmade te) 398 no. 16. Monster (Loosduiner made te) 18 no. 10. Monster (Loserdijk in) 240 no. 114. Monster (de Made te) 189 no. 38; 238 no.

105; 239 no. 110; 266 no. 223. : Monster (de Madewég te) 322 no. 135,137. Monster (de Monsterdijk te) 486 no. 143. Monster (de Nieuwe Weg te) 299 no. 32. Monster (de Hooge Oort te) 231 no.

73; 243 no. 131; 246 no. 143; 248 no.

150.

Monster (de Lage Noort te) 230 no. 69;

263 no. 216; 266 no. 225. Monster (de Poel te) 256 no. 186. Monster (de Poeldijk te) 193 no. 56; 195

no. 67; 221 no. 25; 224 no. 37; 230 no.

67; 245 no. 138; 249 no. 156; 258 no.

185; 310 no. 85; 432 no. 165. Monster (de Hooge Laan en de Poeldijk

te) 235 no. 90. Monster (Puelaenrestege te) 69 no. 60. Monster (de Smale Hoeve te) 183 no. 4;

185 no. 11. Monster (Solleveltswatering) 19 n». 17. Monster (Terheiden bij) 375 no. 162. Monster (de Watering te) 347 no. 33. Monster (de Wennet] essloot te) 240 no.

114; 242 no. 122; 245.no. 138; 249 no.

156.

Monster (de Woudmade te) 245 no. 138;

308 no. 77. Monster (de Zwarte dijk te) 424 no. 131;

426 no. 143. Mont (Dirc), vicecureit in Oost-Voorne,

295 no. 19. Mont (Dirc Gheryts zoon), priester, 297

no. 27; 351 no. 49. Mont (Gheryt) 296 no. 20; 351 no. 49. Mont (Margriet Gheryts echtgenoote) 297

no. 27; 351 no. 49. Montfoort 396 no. 7. Montfoert (Henricus Gerardus' zoon), notaris, 277 no. 273. Montfoirde (Jan van) 29 no. 62. Montfoort (Mechtelt, dochter tot) 323 no.

140.

Montfoirt (Wilhelmus de), proost van Sint Salvator, 385 no. 2. ,

Mourijn Geryt Jans zoons zoon 59 no. 17.

Mouwerin Jans zoon, 193 no. 57.

Mouwerijn Zoetgaerden zoon 345 no. 24.

Mouwe (Hughe) 218 no. 5.

Muys (Alijt Willems zoons weduwe) 240 no. 115.

Mulock (Huge), provisor en deken van . Delfland, 300 no. 39. Muloc (Jan zoon van) 296 no. 21. Mulock (Vincent Huyghen zoon), pastoor in den Haag, 45 no. 140; 47 no. 148;