Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toorn terugweek, om plaats te maken voor schaamte en medelijden, 't Was waar, haar lichtzinnig gedrag op dien middag had Frits moeten overtuigen van haar genegenheid. Ze had een spel gespeeld, zoo lichtvaardig, dat ze schrok voor zich zelve. Loosworps beeld rees dreigend voor haar op: zij en zij alleen was de oorzaak van alle rampen, die nu over hem zouden komen. Zenuwachtig snikkend viel ze neer op een stoel. O, ze had den armen vriend zoo graag geholpen met haar geld, al kon ze, al mocht ze z'n vrouw niet worden. Maar kon ze't verantwoorden voor haar kind ?..... Een som had Frits niet genoemd, doch 't zou wel geen geringe zijn. Neen er viel niet aan te denken..., Maar het beeldje zou ze bewaren en niemand, niemand ter wereld zou van haar te weten komen, in welke

213.

Sluiten