Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan. Dat moest toch worden goedgemaakt 1

Toen hij in Den Haag was teruggekeerd, kocht hij een grooten sucadekoek en ging regelrecht naar z'n dochter. Onderweg maakte hij zich het prachtigste plan, dat een vader, die zijn ongelijk jegens zijn kind erkent, maar zou kunnen maken. Hij zou Corrie den koek geven en zeggen ; .Kijk, lieveling, dat mag jij nou geven aan ma." En dan zou hij aan Anna zeggen : „'t Is voor gisteren," — en alles zou in orde zijn. Maar.... was 't nu niet voor den ouden man om van z'n stuk te raken,... toen hij binnenkwam was er van Corrie niets te bekennen en op haar stoel dicht bij Anna zat Dietsman en aan Anna was 't te zien, dat ze geweend had.

.Pardon!" zei Zechhorst en lei z'n koek •op 'n stoel; „Ik derangeer toch niet?" 226

Sluiten