Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegd worden. Zie, ik maakte me al lang ongerust over Frits. U hebt de heele zorg over dien jongen op u genomen en nimmer hebt u me willen vertellen, hoe 't eigenlijk met hem stond. Eerst dezen middag hoorde ik van den heer Zechhorst, dat een catastrophe onvermijdelijk was en ik kan dit slecht overeenbrengen met de geruststellende berichten, die ik steeds van u ontving. U zult me nu toch moeten toegeven, dat u zich evenals ik in Loosworp hebt vergist."

„Toch niet I" was 't antwoord; „Maar dit is het oogenblik, waar Onze Lieve Heer op wachtte."

Dietsman stond verslagen. Zooveel zelfvertrouwen had hij nog nooit bij iemand gevonden. Wat had hij zelf toch weinig te beteekenen bij dezen machtigen leider. Weg was de trots en twijfel aan eigen inzicht keerde 298

Sluiten