Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien ik ontving, geeft me zekerheid, dat Gods genade een zondaar heeft gered. Frits bevindt zich in een Trappistenklooster ver van onze grenzen. De overste meldt mij, dat hij een voorbeeld is van deugd en boete. Uzultt mij vergeven, dat ik zijn verblijf voor u verborgen houd; hij wenscht noch bezoek, noch correspondentie."

Dietsman was opgestaan. Spreken kon hij niet Hij drukte den pater de hand. Anna snikte luid en ook Agnes kon zich niet bedwingen. Vader Zechhorst snoot z'n neus en moeder dankte in stilte Maria, want dat had 't beeldje ook gedaan.

Biijkbaat had pater Labora nog niet uitgesproken. Hij bleef staan en aller oogen richtten zich weer op hem.

„De gebeurtenissen, die wij hebben mogen beleven, wijzen mijns inziens op de groote wondermacht, die steeds

Sluiten