Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER INLEIDING.

Het gebeurt niet dikwijls, dat aan een in het openbaar uitgesproken wensch zoo spoedig en zoo uitnemend wordt voldaan als ditmaal door den Heer C. J. Dixon, en ik beschouw het daarom als een voorrecht, de aanleiding tot het ontstaan van dit boekje hier te mogen mededeelen.

Bij het lezen van de talrijke berichten in de Indische mail omtrent aanslagen op assistenten in DelL ha d mij getroffen wat daarbij in veel gevallen als aanleiding werd vermeld: de jonge planter had „niets anders" gedaan dan een Javaan of Javaansche een slag om het hoofd gegeven; soms zelfs alleen daarmee gedreigd.

Wetend dat een oorvijg door een Javaan als een grove beleediging wordt beschouwd, schreef ik in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 Mei j.1. o.a. het volgende:

De oude Portugees De Barros schreef al in de 16e eeuw: ,,De Javanen beschouwen de aanraking van hun voorhoofd met de hand als de onvergeeflijkste beleediging."

En de ChineCzen wisten het nog veel vroeger. Een van hun kroniekschrijvers uit de middeleeuwen zegt van Java : ,,De mannen en vrouwen van dit land zijn zeer gevoelig

Sluiten