Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel te gezellig. Enkelen brengen het zöover, dat zij uit een Maleisch zakwoordenboekje het: „Gesprek met een kleermaker", of „Gesprek met een waschman" van buiten kennen, daarbij hun hoofd volproppen met woorden, die men in Deli nooit hoort noch gebruikt, omdat op Sumatra's Oostkust een ander Maleisch gesproken wordt dan op Java, doch zulke zakwoordenboekjes speciaal met het oog op Java gemaakt zijn.

Evenwel, de meesten komen ook nog zonder dit beetje kennis te Belawan — de haven van Deli — aan wal, waar de „singkeh" -assistent (nieuweling) opgewacht wordt door den Agent der Maatschappij, die voor: lijn verdere expeditie naar de onderneming zorg draagt.

Wanneer het jonge mensch dan goed en wel op Deli is, begint hij te bemerken van hoeveel waarde het voor hem zou geweest zijn, als hij zich van te voren al van de taal des lands op de hoogte had gesteld.

Dan eerst recht voelt hij, hoe onaangenaam het is, niets van al dat geschreeuw, gepraat rondom hem te begrijpen, zich absoluut niet verstaanbaar te kunnen maken, maar geheel afhankelijk te zijn van een ander, die nijdig orders rondschreeuwt, welke de bruine en gele koelies zich haasten op te volgen.

Dat een nieuweling weinig of niets van de taal heeft geleerd, is echter niet geheel en al zijn schuld, want informeert iemand, die naar Indië wil gaan, bij oud-gasten, of het ook noodig zou zijn, vooraf wat Maleisch te leeren, dan krijgt hij negen van de tien maal te hooren, dat zoo iets heelemaal overbodig is, want dat Maleisch zoo gemakkelijk is, dat men het in Indië zelf in enkele weken best leeren kan.

Wij zijn het met dit beweren in zooverre eens, dat het ge-

Sluiten