Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behandelen, waarmede een planter op Deli dagelijks in het werk het meest te kampen heeft

VIII.

Een Chinees toch is een aartsbedrieger, wat in zijn arbeid op alle mogelijke wijzen tot uiting komt.

Door dezen karaktertrek is een scherpe controle op zijn werk voortdurend hoog noodig en een planter komt met die eigenschap dagelijks in conflict.

Een koelie kan, mits hij ter dege op de vingers wordt gekeken, netjes werken en de gegeven bevelen stipt opvolgen, maar voordat hij hiertoe pvergaat, zal hij eerst beproeven het op zijne wijze klaar te spelen. Des te eerder, wanneer hij bemerkt, dat hij daardoor een voordeel in tijd of in geld behalen kan.

Meester als hij is om voor het oog te werken, weet hij het dikwijls zoo aan te leggen, dat er op zijn arbeid, bij vluchtige beschouwing ten minste, geen aanmerkingen te maken zijn. Gaat men dan echter zijn werk later nauwkeuriger na, dan komen de fouten aan het licht, te laat meestal om die nog te kunnen herstellen. Dikwijls behoort er niet weinig ervaring toe, om bij den eersten oogopslag reeds te zien, waar en wat er hapert.

Vooral in den drukken tijd, als hij weet, dat een assistent veel te doen heeft, waardoor er menigmaal voor scherpe controle weinig tijd overschiet, speculeert de Chinees er op, dat de assistent zijn werk zal goedkeuren, zonder dat hij de fouten of kleine bedriegerijen heeft opgemerkt.

Sluiten