Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage V.

Model aanvraag dispensatie van artikel 8 al. 1 der Verordening tot bevordering van orde, netheid, zindelijkheid en veiligheid in de residentie Besoeki.

den Voorzitter Van den Gewestelijken Raad van Besoeki.

BONDOWOSO.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen

Administrateur der tabaksonderneming

wonende te .... , handelende ten deze voor en namens de te gevestigde naamlooze vennootschap

dat hij een droogschuur wenscht op te richten in de desa

groot kamers, gelegen

op R. V. O. verpondingsnummer ;

dat hij die schuur wenscht te dekken met licht ontvlambaar materiaal;

dat die schuur verwijderd is minstens 50 M. van de bebouwde kom, doch binnen 50 M. van gebouwen der onderneming toebehoorend ;

dat daaruit geen schade voor derden kan voortvloeien ;

dat in een dergelijk geval dispensatie door UHEdG. kan worden verleend van artikel 8 alinea 1 der Verordening tot bevordering van orde enz.;

Redenen waarom hij zich tot UHEdG. wendt, met het beleefd verzoek hem dispensatie te verleenen van voorschreven artikel en hem toe te staan vermelde schuur te mogen dekken met licht ontvlambaar materiaal.

t Welk doende enz.

Sluiten