Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III

PRACTISCHE HANDLEIDING.

In dit hoofdstuk wordt gegeven eene bewerking van alle verschenen Algemeene Verordeningen en besluiten enz. betrekking hebbende op den Volksraad.

In chronologische volgorde worden de werkzaamheden van de verschillende autoriteiten (in ruimen zin genomen) hier beschreven, in staatvorm en voorzien van een nummer, met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen, terwijl op de rechter-bladzijde critische en toelichtende aanteekeningen werden gesteld.

Vooraf gaat eerst een groep Algemeene bepalingen die liet geheele overzicht beheerschen.

Terwijl om de in dit overzicht bewerkte artikelen gemakkelijk terug te vinden, een verwijzingstabel hierin voorziet.

Sluiten