Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. G. B. v. 8 September 1917 No. 1, St. 19/7: 545 houdende vaststelling der bezoldiging van den Secretaris van den Volksraad en het overige bij dien raad aangestelde personeel.

10. G. B. van 15 Sept. 1917 No. 21, benoeming van voorzitter en leden Stemkantoor, vaststelling zittinggeld en plaats der zitting.

11. K. B. van 11 Sept. 1917 No. 17, Jav. Ct. 15 Sept No'19benoeming van Dr. J. C. Koningsberger tot voorzitter van den Volksraad.

12. Gepubliceerd Indisch ontwerp der begrooting voor 1918uittrekking van f 150,000 in verband met de instelling van den VR.

Sluiten