Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin

zijde stond. — Zijn nieuwe broodvormen — we herinneren ons i allemaal zqn „vlinders" b.v., door andere bakkers eerst na vruchteloos I probeeren gevonden. Allerhande soorten tafelbroodjes. We herinneren ons de hygiëne door hem in het bedrijf gebracht.

Waarin deen na den ander mee moest: knechts extern, afzonder- | lijke knechts voor het rondbrengen. Waschgelegenheden voor het personeel. Strenge werkreglementen- Nieuwste machines. Zoo gaf hij de stoot aan heel de moderne beweging in dit bedrijf.

— En zijn zaak groeide er door. Reeds na het derde jaar moesten elk jaar perceelen bijgekocht. Stuk voor stuk werdén de huisjes van de z.g. Duvelshoek aangekocht, afgebroken, en de grond met werkplaatsen bebouwd. Filialen werden opgericht, den Haag was Amsterdam reeds lang gevolgd, Hilversum, Haarlem, Bussum, Zantvoort, Rotterdam — kwamen daarna.

Heel het moderne bedrijf was ingeluid, de naam van Paul Kaiser had bij het Amsterdamsen publiek den klank gekregen; 't was *t goede merk voor hygiënisch verzorgd brood geworden. Voor die andere bakkerijen was die naam een prikkel.

Bakkerijtentoonstellingen volgden.

En heel die nasleep van een modern bedrijf dat een plaats gaat innemen. Zooals we dat nadien hebben gehad in het moderne kantoorwezen. De heetwaterovens en kneedmachines die vroeger alleen op de fabrieken waren geweest, werden algemeen. De scheiding van personeel, hygiënische verzorging van het brood, nieuwe verfijnde broodsoorten, enz. enz. En daartusschen groeide de zaak van Paul C. Kaiser reusachtig.

Man van advies en techniese kennis van bakker een moderne bedrijfsman geworden, bleef deze karaktertrek hem eigen ...

I

Sluiten