Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Blz.

Woord vooraf. *

le HOOFDSTUK. Grondslag en doel 7

Een woord ter inleiding 7

De sociale eischen van het christendom 10

Het christendom als verkondiger van een maatschappelijke levensleer *8

De verwerkelijking van Gods zedelijke wereldorde . 30 2e HOOFDSTUK. De tegenwoordige en de komende

maatschappij 43"

De kapitalistische maatschappij-orde 44

Het kapitalisme ethisch gewaardeerd en veroordeeld 47

De nieuwe samenleving en haar economische basis 67 Het socialisme ethisch gewaardeerd en in de lijn van

het sociale christendom bevonden 71

3e HOOFDSTUK. Strijdwijze en strijdmiddelen... 81

Het karakter der strijdwijze 82

Bereiking van het doel door middel van de zedelijke

propaganda ^

Het aanvaarden van den klassenstrijd 95

Het dingen naar de politieke macht H2

4e HOOFDSTUK. De practische beteekenis .... 126 Het christen-socialisme tegenover de politieke staats-

127

partijen '

De nieuwe lijn voor de christelijke democratie . . 151 De leidende christelijke staatspartij der toekomst .154

Slotwoord • 157

Beginselverklaring van den Bond van Christen-Socialisten J2J

Alphabetische klapper op den inhoud ,M

Sluiten