Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lied. Wat heeft er nu plaats? Hy leest: „Wien Neêrlandsch bloed". Die gedrukte letters werpen hun beeld in het oog van den lezer. Dat beeld wordt overgebracht naar de hersenen. Daar wordt het opgenomen in het bewustzijn. Hoe? — dat weet niemand. Dat bewustzijn geeft bevel aan de hand die woorden: „ Wien Neêrlandsch bloed" te schryven. Die hand gehoorzaamt. Maar hoe dat bewustzy'n werkt op die hand — wederom, niemand weet het. Dit „Wien Neêrlandsch bloed" heeft nu eerst den weg afgelegd van het boek naar het oog, toen van het oog naar het bewustzijn, daarna van het bewustzy'n naar de hand, ten slotte van de hand naar het papier — en dit in een zoo klein oogenblik, dat het ons toeschy'nt alsof alles te gely'k geschiedt.

In dat eenvoudige lezen en schryven liggen de moeilykste problemen.

Aangaande het lezen nu, die schijnbaar zoo eenvoudige, maar inderdaad zoo wondervolle werkzaamheid — en niet eens werd alles genoemd — willen wy' een viertal vragen trachten te beantwoorden.

1 Waarom zullen wy lezen?

2. Wat zullen wy' lezen?

3. Wanneer zullen wy lezen?

4. Hoe zullen wy lezen?

Vooreerst dan: waarom zullen wy' lezen?

Sluiten