Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lezen is een weg tot kennis. Van al wat de menschen hebben uitgevonden en ontdekt, kunnen wij kennis bekomen door het lezen. De spoorwegen hebben de afstanden doen verdwijnen, maar in veel grootere mate is dat waar van het boek. Kant heeft in zyn tachtigjarig leven nooit zyne geboortestad Königsberg verlaten. En wie wist meer dan Kant?

Maar het lezen brengt ons meer aan dan kennis. Wy zijn omringd van engelen, die ons dienen. Een engel was of is voor ons: onze moeder, onze vrouw, ons kind. Engelendienst kan ons worden bewezen door een schilderij, eene redevoering, een lied. En zoo kan ook een boek een engel in ons leven zyn. Talrijk zyn zij, die u kunnen vertellen: „toen ik dat boek gelezen had, ben ik een ander mensch geworden." Een boek kan troosten, kan nieuw leven in ons wekken, kan in de borst van den man een groot plan doen geboren worden, kan ons de oogen openen voor eene onzichtbare wereld.

Geen grooter invloed dan die van mensch op mensch. Heerlyk is het te mogen omgaan met groote persoonlijkheden. Heilzame, beschavende, tot arbeid prikkelende kracht gaat van hen uit. Maar met groote persoonlykheden om te gaan is niet iedereen beschoren. Evenwel — het boek maakt dit mogelyk. Mogelyk: Goethe te hooren spreken, om te gaan met Shakespeare,

Sluiten