Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf niet verontschuldigd. Hebben zij eeti grooter strijd op aarde dan andere menschen; hebben zij verborgen zieleleed, verborgen lichaamssmart — ieder mensch heeft toch ook het vermogen zich boven de smart te verheffen. Voorbeelden zijn voor het grijpen. Niemand mag anderen laten boeten'voor eigen leed. Wij moeten de kracht bezitten — en zoo wij haar niet bezitten, dan móeten wij haar verwerven — om wat niet meer te veranderen is zonder morren te aanvaarden. Een slecht humeur is in den grond der zaak gemis aan fierheid. Fier is het niet te klagen over het onvermijdelijke, maar dit onvermijdelijke zwijgend te dragen.

Onze tijd is vol van groote vragen. Die vragen nemen de aandacht in van de besten. Eigenlijk kan niemand, die met zijn tijd medeleeft, aan de overpeinzing dier vragen ontkomen. En zelfs wie niet medeleeft met zijn tijd, wordt zijns ondanks voor die vragen gesteld. Daardoor wordt aan het kleine minder belangstelling betoond. Een dier kleinere zaken is: het humeur.

Maar wij, kortzichtige menschen, maken dikwijls zeer willekeurig verschil tusschen groot en klein. En zoo moeten we vragen of dat humeur een kleine zaak is, dat humeur, dat de vreugde van gansche gezinnen verwoest; dat samenwerking, die tot grooten zegen zou zijn, onmogelijk maakt; dat de harten toeschroeit; dat kinderen van ouders en ouders van kinderen vervreemdt! Door samenwerking alleen kunnen groote

Sluiten