Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrüheid zelf zijn onderwerp te kiezen en dat te onderzoeken langs zelfgekozen wegen. Gewis, een gids brengt ons sneller tot het doel. Maar wie aan de hand van een gids wandelt, leert den weg niet kennen, leert de streek niet kennen, althans niet zóo kennen, als eigen dwalen en zoeken hem streek en weg zouden hebben gebracht tot het bewustzijn. AUTODIDACT TEN DEELE, dat zij ieder, die studeert, en onze tegenwoordige onderwij s-regeling — wij spreken van alle soorten van onderwijs — beneemt aan de jeugd de gelegenheid om dat te worden.

Keeren wij van de school terug naar het gezin. In dat gezin moeten hart en karakter worden gevormd, moet zin voor deugd en godsdienst worden aangekweekt. Nu is er in onze dagen helaas! geen reden om te klagen over te groote aankweeking van godsdienstzin bij de jeugd. Integendeel: de nalatigheid in deze is huiveringwekkend. Zonder te hooren van God of godsdienst groeien duizenden kinderen op. Dit is zoo in de gezinnen, en hoe het op de scholen is, wij zullen er van zwijgen, om het verwijt te ontgaan, dat we generaliseeren. Wel willen wij mededeelen, dat we laatst een openbare school bezochten, waar, in den text van een versje, dat de kinderen zongen, en welk versje — derde couplet van een lentelied — een hymne aan God bevatte, het woord „God" door den onderwijzer was doorgehaald en vervangen door het woord „dag".

Sluiten