Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overweegt, dat bijna elke familie een afgedwaalde heeft te dragen, en dat geen enkele familie zeker is, of niet morgen een harer leden afdwalen zal — wie dat ook maar een oogenblik in overweging neemt, die zal' voorgoed moeten afzien van zijn valsche opvatting van solidariteit. .

In sommige kringen treffen wij een sterk gevoel van solidariteit aan. Dit is gewettigd voor het geval, dat niemand tot zulk een kring wordt toegelaten, tenzij hij voldoe aan zekere eischen van moraliteit, en niemand tot zulk een kring kan blijven behooren, zoodra hij een dier voorwaarden heeft geschonden. Gaat het dragen van de épaulette of van de toga, gaat het voeren van zekeren titel noodwendig samen met achtenswaardigheid, dan is het plicht, dat allen, die dien titel voeren, dat allen, die toga dragen of épaulette, voor elkander opkomen. In het tegenovergestelde geval zou de solidariteit iemand in de onaangename noodzakelijkheid kunnen brengen liet onverdedigbare te moeten verdedigen, en zulk eene solidariteit is de ware niet.

Op die ware solidariteit willen wij thans allen nadruk leggen. Daartoe dienen wij te letten op het feit, dat alle menschen op elkander invloed oefenen. Denken wij niet aan de geheele menschheid, denken wij slechts aan een enkel volk, b.v. aan het onze. Zijn scholen

Sluiten