Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren: het ontneemt hem zijn VRIJHEID. Wanneer iemand is zooals hij zieh voordoet, wat gaan hem de menschen aan? Maar wie anders wil schijnen dan hy is, geeft zich in dat zelfde Oogenblik gevangen, en wel — bitter lot! — gevangen aan de menschen.

Waarom haalt men zich dan toch zooveel verdriet en moeiten op den hals ? Waarom putten de menschen dan toch hunne krachten uit, zichzelf minder goed behandelende dan hun kip, die zij niet slachten, maar voeden, tot het geven van eieren? Waarom brengen zij onrust over hun leven, zich werpend in een stroom van onwaarachtigheid? Waarom zet men zyn vrijheid op het spel? Omdat men te weinig trots bezit en te weinig moed.

Trots hebben we noodig, dat is: de kracht om goed te noemen wat, volgens onze innigste overtuiging, goed is, al zou de heele wereld er anders over denken. Wanheer iemand om „zyn stand op te houden" zich inricht boven zyn krachten, dat niemand dat trots noeme. Omgekeerd, wanneer hy sober leeft naar zyn inkomen, dan is het juist de trots, die hem laag doet neerzien op het gesmaal der menschen, de trots, die hem kracht geeft zich boven de minachting van sommigen verheven te gevoelen.

Noem het geen nederigheid, wanneer iemand een taak niet aanvaarden wil, zeggende: „ik ben er niet

Sluiten