Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ... zij zou worden gerespecteerd. Want — ook die trek valt waar te nemen bij de menschen —

moed maakt indruk.

Ongedwongen, vredig, een hemel gelijk is het leven, wanneer onze taak overeenkomt met onze kracht, onze uitgaven met onze inkomsten, onze beweringen met onze argumenten, onze plaats in de wereld met onze beteekenis. De wijze gaat zelfs nog iets verder. Hij geeft minder uit dan hij ontvangt, beweert minder dan hij kan bewijzen, maakt op minder eer aanspraak, dan waarop hij recht heeft, en tracht naar grooter bekwaamheden, dan de taak. waarvoor hij staat, van hem eiseht — hij tracht meer te zijn dan te schijnen. Jan de Graan ging de wereld in met de schoonste brieven van aanbeveling aan de aanzienlijkste personen, maar hij heeft die brieven nooit overhandigd.

Het leven van dezulken is een massief leven Waar men het openbreekt, het is overal vol waarde. Het is een hemel op aarde.

Maar een schijnwereld is een hel. Het verbreken van die wereld mag gepaard gaan met een schok, na dien schok komt een gevoel van verademing, verlossing, bevrijding.

Een teringlijder had maandenlang zijn einde voelen

Sluiten