Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk wij zeiden: de boosaardigheid, die liegt uit lust tot liegen; die verdacht maakt uit boos opzet; die valsch groepeert uit wraak of haat; die boos uitlegt, door wangunst gedreven, — die boosaardigheid bespreken wij niet. Maar hebben wij ons daarom niet te wapenen tegen onze eigen lichtvaardigheid? De lichtvaardigheid toch, waarmede we oververtellen wat ons werd verhaald, kan de oorzaak zijn, dat iemand dood-ongelukkig wordt.

Hebben we ons niet te wapenen tegen onze lichtgeloovigheid ? Die lichtgeloovigheid toch kan ons er toe leiden menschen te wantrouwen, die ons vertrouwen ten volle verdienen, en wier levensgeluk door ons wantrouwen wordt aangetast. De wetten des lands beschermen leven en eigendom der burgers. Ook de laster wordt gestraft. Maar er is een gansche wereld van kwaadsprekerij, die buiten het bereik dier wetten valt. Laat ons eigen besef van zedelijkheid voorzien in datgene, waarin geen wet voorziet. De kwaadspreker mag nooit in het bezit komen van onze aandacht. En wanneer we een oordeel moeten vellen, vellen wij het dan nooit voordat we onszelf de twee bekende vragen hebben gesteld:

Is het vellen van een oordeel inderdaad onvermijdelijk? en

Wat is het zachtste oordeel, dat met de ons geschonken gegevens bestaanbaar is?

Sluiten