Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Walther:

Ja heer, en als vanzelf Moest ik herauten vast hoe gij int grafgewelf Zijt afgedaald, aanbiddend nagezien door duizend vrome oogen. (verrukt).

O, uur van zaligheid, éér dat ik U verloochen Is Petrus met den haan uit 'tTestament gestreken!

Reinout Palster:

Dan is ditmaal de Heer van Petrus afgeweken!

Walther:

Hoe meent ge dat?

Reinout Palster:

Mijn lieve trouwe knaap Die in mij voedt een ongeschokt vertrouwen, En Christus' bloed drinkt tot een zoeten slaap, In zelfvergeten dienst, van heimwee vrij en rouwe, De ziel ter Liefde leidt in argeloos verblijen, Uw avondburcht der hoop is voor geduchte blijen Van twijfel ende strijd te broze majesteit! Zoo straks de Koning mij de armen breidt, Zijn hulde biedt in keur van hoofsche woorden, Wil ik dat niet ge naar mijn weerspraak hoorde. Ge hebt me trouw gediend

Walther:

O, heer, gij spreekt Als moest ik u verlaten

Sluiten