Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reinout Palster: Hoe dat?

Zoraster:

Wel, 'k heb u eertijds reeds aanzegd Dat Palestina dreigt een alroomsch Rijk te worden, Een spel van Paus en tegen-Paus, daaraan het legt Zijn eigen heil ten onder, meer dan dat Turksche horden Het slechten tot den grond

Reinout Palster:

Uw haat lijkt overdreven I

Zoraster:

Zwart is niet zwart genoeg den toorn weer te geven

Dien ik altegens de Roomsche machten voed!

Gij weet, ik was een Moslem, en mijn geloof was goed,

Omdat het 't goede wou, opdringend niet maar vrij,

Elk gelooven gelden liet, ontbindt nooit maar vervult.

Waarom dan Christus niet Mohammed naast zich duldt?

Hij die voor Mozes was is 't laatre ook nabij.

Mohammed niet Gods zoon! Moest hij soms aan het Hout

Ook eerst gekruizigd zijn? Ach, merk, begrijp de fout:

De waarheid blijft aleeuwig onbegrepen, het is de leugen slechts

Die ingang vindt, en aanhang en gehoor. Veel priesterlijk berechts

Zal 't Golgotha bij voortduring verdoemen. Met welk een woest gekerm

Streek moordend over t land de wreede Kruizenzwerm,

Met vredesspreuk tot wachtwoord voor een slachten

Zoo bloedrig laag als waarvoor nooit een God ooitschonkde krachten!

Mohammed met het zwaard, de Mane-sikkel-kling

Heeft nooit aldus gewoed voor zijnen heilandskring.

Zoo nemen wij 't als straf, door Allah toebedeeld,

Sluiten