Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tankelijn: Zal hij mij dienen?

Zoraster:

Zoo ge zelf steeds de groote zaak blijft toegedaan, zal hij u I de eerste en de minste zijn.

Tankelijn:

Ik dien de groote zaak en ik lijd er voor! Boort ge mijn! handen nu? Maar ik bid u, geef me een assassijn van IndischeI hennep of zulk een kruiderij

Manasse: Mijn duivelsdrek, heer?

Tankelijn:

Werpt dien in de heimelijkheid uit en laat 'm daar 1

Zoraster: (tot Manasse). Ge bedoelt de asa foetida?

(Manasse schokt onwetend de schouders).

Tankelijn:

Heb ik dan hysterisch te zijn bij mijn opstanding? Geef datf middel aan de dochterkens van Jerüzalems stedehouder, opdat I zij zich straks in hun Meester mogen verlieven! Neen! — geef I mij hasjisch, of het aftreksel van een kruistochtgeestdrift, opda» ik mijn pijnen in vreugde lijden zal.

Zoraster: Ik zal uw handen pijnloos doorboren.

Sluiten