Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoraster:

Dan wordt het te laat. De wonden mogen niet rauw meer zijn... \ T a n k e 1 ij n :

Mijn gezicht is vol bloed, mijn rok is vol bloed, en ik ben I van uw hasjisch niet vroolijk.....

Zoraster:

Zoo laat ons op de andere hand de boring nabootsen, doch wij moeten klaar zijn als de wijzen van het Tetagron komen om u de Christus-opdracht te geven.

Tankelijn:

I In vredesnaam

■ Everwacher:

Rabbi, moet ik u het gewaad aandoen, den mantel en de zweetdoeken geven, en de doornkroon opzetten?

I ,

T a n k e I ij n : (langzaam aan in hasjisch-extaze).

Ja, Judas.... ge zijt mijn verrader geweest, maar ik heb u vergeven!

I Everwacher: Amen!

T a n k e 1 ij n :

Wij zuilen de andere hand ook doorboren judas, gij moet

ook de kruiswonden dragen!

Manasse: I Hoe?

Sluiten