Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kerk is Christi bruid, zoo laat het volk haar dienen.

Gaat gij ons voor int heiligend gebeden

Opdat ons God verlost van boosheid ende pienen 1

(De priesters en ridders wilden zich knielensvaardigl naar de banken begeven, doch het kruisvaarders- I volk begint te murmureeren. Bisschop Abelardl wacht tijgerachtig-gedoken zijn beurt af).

■ 1

De Kruisvaarders: (ieder een regel zeggend). Laat voort ons gaan en langer niet nog wachten! Wij zijn gevloekt, daar heeft gebed geen machten! Ons komen zoo de Roomsche troepen voor! Raakt Jezus' graf voor ons voor goed te loor! Wij willen zonder Kerk voort, doort Kruis alleen! Voordat deez' vloek ons alle kracht beneem! Hij is Apostel niet die durvet dus ons schelden!

Koning Amfortas:

Niet dus, niet dus, niet dus!

Gij allen zijt nooddruftig om een leiding

Die onverflauwd u gevet weg-bereiding!

Hier heeft geen aarzien nut, maar dient terstond beschikt:

Dat Bernardus en Mijn zwaard uw schreden richt!

Bisschop Abelard: (ontving van den necromant een teeken)M Wilt gij mijn priestermacht weerstreven! ?

Het volk:

Doodt hem, doodt hem !

Koning Amfortus:

Gezwegen!

Sluiten