Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jonge Armeniër: Waar dan ?

Oude Armeniër: Een pad zou het kunnen zien! Op den hoogsten Judea-top 1

Jonge Armeniër:

Ja — nu zie ik het! Een zwakke rosse zilverkaatsing. Ga het 1 aan het kamp melden! Ik zal trachten, de twee profeten terug te I vinden en weer in hun tent te krijgen.

(Zij verdwijnen naar weerskanten).

TOONEEL IV.

(In de pauze op het verlaten tooneel steekt een onweer op. Het begint te duisteren. Van den zuidkant komen de Wijzen van het Verbond op. Vijf in getal thans. Gloedende Oostersche gewaden, tulbanden, lange witte baarden als in het tweede bedrijf. Verder de jonge Armeniër).

IJonge Armeniër: i Zooals 'k u zei:

Daar van den hoogsten berg, waarvan de Kristnen zeggen I Dat Jezus placht aldoor met Satan t' overleggen Hoe hij de aard' verdoemen zou

: Khalid Ibn:

Zwijg dwaze slaaf, Breek op de karavaan en pak de drie kameelen ....! Liet gij genoeg bewaking bij mijne tenten achter ?

Jonge Armeniër:

Alleen staat Ali Eman daar als wachter!

Sluiten