Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Jood:

[ Zoo hij den Tempel van Jeruzalem maar eert, Die door geen zeug aan hoofdingangen weert Den Moslem in te gaan en ook de Joden!

j Slechts dood den Christenen, die aldus ons verboden Des Islams heiligheid aant graf van Mohammed,

I Heer van den Eerste en den Laatste, die de Wet

I Bedienen als apostels en profeten!

Arabieren: '. Dood aan de liegers van de Godsdecreten!

■Een derwisj:

: Doch voort! Doch voort! Toomt uwe wraak tot later, i Meer macht schenkt sluwe list den stillen hater!

Imam Zoraster roept tot een doel ons saam' Ë Dat onzen Kristenhaat in een verfijnd beraam' l Straks drijven zal tot een verblindend wreken, i Zijt zoolang stil, weerhoudend elk teeken

Van opstand, die verdelgen hoopt,

Bedenkt 't en veinst u als gedoopt!

De Hascen-beba:

Wat? In toom dient nog de Moslemschaar gehouden? Juist nu het heilig vuur hun aan het voorhoofd brandt?

I Een derwisj: Een droesmig bloed wordt uit dien hartetocht gebrouwen! Voor korte wijl slechts leeft de wrekershand, Zooals de bij, ontangeld, ras moet sterven! Laat u bezinning den haat eerst overvèrven!

Sluiten