Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> Kardinaal:

Dan dient een nieuwe Graal gezocht!

■Koning Amfortas:

I Wis stal hij doornenkroon en spons!

Kardinaal:

Dan dient gekocht Een nieuw embleem — slechts past ons weiflen niet!

\ Koning Amfortas:

I Dus onderhandlen met een, die onze Kerk verried! ■Met een, die zag liefst al 't geloof verzwonden!

En die het Graf heeft leeg en zwart bevonden!

Die viert met heidnen ginds een bacchanaal!

Verdobbelt 'topperkleed en zwelgt uit Christi Schaal, ; Die heeft een vloek over mijn Huis gebracht,

Mijn nicht verstiet in eenen waanzinsnacht,

Daar zij in stierf, mijn volk in oproer stak!

Heeft zijn belang met dat der Kerk 'tzelfde dak?

Kardinaal:

Reeds dat des hemels, ja, dat beide overwelft, En beide strijden laat tot een er is verdelgd. |Wis komt die man Jeruzalem ter ruiling bieden Voor schepels staters, een voorrecht, of wat die lieden Van grooter waard' beschouwen hier op aard'! Staat hen te woord al naar hun eigen aard. God geef' dat zondiger zij zijn dan Sodom't eenmaal was: Want zulken ligt bekeering wel zoo ras Als lauwen ooit gewerd: een schuldbewuste mensch

Sluiten