Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reinout Palster:

Amen, o, vorst, komt mee naar 't Heilig Graf De Heiland zelf nemet de biecht U af En schenket U voor gansch Uw verder leven Het Licht der Waarheid, onomdreven |Van al het floers daar deze aard' in wolkt, — Gaat voort — ik volg u dra

(Met den Koning gaat de Kraizenschaar af. Alleen Zoraster en Reinout Palster zijn over).

TOONEEL VUL

Reinout Palster:

Thans is de ure na ....

Dat onze daad bevolkt

De aard' met vreedzamer geslacht.

Zoras ter:

Als Rome niet uit argwaan zich wacht 1

ÏReinout Palster: Waarvoor? Ging alles goed ?

■oraster:

Haast zonder hapering! IManasse sprak met een begeestering Die sleepte mee en lokte.... ■echts even in zijn woord hij stokte Toen hij tot Judas kwam, maar ongemerkt Heb ik hem weer int juiste woord gewerkt. Klaar dat de leeuw ontsprong....

Sluiten